compass.png (copy1)

Bronnen

bollekesfeest.jpg (copy)
Gebruik

Uit de cijfers van de ANPR-camera’s op de grote Antwerpse invalswegen richting stad blijkt al enkele jaren een daling van het aantal auto’s dat de stad binnenrijdt. In 2020 werd er zelfs 10% minder file genoteerd op het Antwerpse wegennetwerk dan in 2019.

Tussen 2010 en 2020 steeg de oppervlakte van zones 30 in stad Antwerpen van 15,7% naar 42,9%. Daardoor zijn bijna alle Antwerpse woonwijken een zone 30 geworden. Enkel op de grote verkeersassen mag nog sneller gereden worden.

Auto's
Openbaar vervoer

Reizigers verplaatsen zich steeds vaker met de trein. Ook de kleinere stations in stad Antwerpen kenden daarbij een groei. Vooral op weekdagen steeg het aantal treinreizigers, maar ook op zaterdag en zondag werd er meer met de trein gereisd.

De voorbije jaren kreeg de stad er ook extra openbaar vervoeroplossingen bij, zoals een waterbus, een fietsbus en een veer aan Sint-Anna. Die legden voornamelijk vlotte verbindingen naar de haven. Ze kenden een succes van bij de start. De coronamaatregelen in 2020 hadden erg weinig impact op het aantal passagiers van de fietsbus en waterbus.

De cijfers van deelauto's van 2010 t.e.m. 2012 zijn inschattingen

Station Antwerpen-Centraal bleef het meest populaire treinstation in 2019 met 63% van alle instappende reizigers, gevolgd door Berchem (27%) en Zuid (5%).

Commercieel autodelen startte op in 2005. Sinds 2017 nam het aanbod fors toe. Gebruikers vonden meer en meer hun weg naar commerciële en particuliere autodeelsystemen sinds 2019. Een hoger aanbod aan deelauto’s werd steevast gevolgd door een hoger aantal gebruikers.

Aantal reizigers per station - 2014
Abonnementen De Lijn
Passagiers fietsbus
Passagiers waterbus
Passagiers veer
Instappende treinpassagiers
Aantal ritten per categorie
Aantal voertuigen per categorie
Meest gereden fietsroutes in Antwerpen
Aantal reizigers per station - 2019
Deelmobiliteit

Meer en meer verplaatsingen gebeurden met de fiets in Antwerpen, dat toonden ook de vaste fietstelpalen aan. De telpalen in de Mercatorstraat en aan de Kaaien tonen een duidelijke stijging van het aantal fietsers per maand. In 2020 passeerden langs de 13 telpalen meer dan 8 miljoen fietsers

Om alle fietsers een plaats te geven in de stad, investeerde stad Antwerpen fors in de aanleg en onderlinge verbinding van fietspaden. In 2020 telde de stad 648 kilometer fietspaden. Ter vergelijking: Amsterdam telde 736 kilometer fietspaden in 2019. De heatmaps tonen onder andere toenemend fietsverkeer op de fietsostrades. 

Fietsers
Voetgangers

Antwerpen bracht in 2020 zo’n 714 kilometer trage wegen in kaart. Daar is gemotoriseerd verkeer niet welkom en kunnen zachte weggebruikers in alle veiligheid wandelen of fietsen. Zo telde de stad in 2020 onder andere 42 kilometer voetgangerszones en aanvullend nog eens 48 kilometer woonerven.

Antwerpenaren gingen door corona meer dan ooit wandelen in hun vrije tijd. Het aandeel wandelen in de modal split (de onderlinge verhouding tussen de vervoerswijzen) steeg daardoor tot boven de 10% bij vrije tijd.

Vooral deelfietsen zijn de voorbije jaren erg populair geworden in Antwerpen. Ze kenden een vroege start in 2011 met de lancering van de stadsfietsen van Velo. Nadien volgden er nog verschillende extra aanbieders van deelfietsen zonder vaste stalling. 

Elk jaar werden er miljoenen ritten met de Velo-fietsen gereden in de stad. In 2020 waren dat er meer dan 4 miljoen. Blue-bike telde in 2019 in het Antwerpse meer dan 30.000 fietsritten. Na de deelfietsen en deelauto’s, werden de eerste elektrische deelscooters gelanceerd in 2017 en elektrische deelsteps in 2018. In 2021 zal het aantal deelvoertuigen 9.000 overstijgen.

scroll animatie (copy1)
file_1.png
file_1.png (copy)
file_1.png (copy1)
deelmobiliteit.png

het aantal passagiers dat de waterbus in 2020 vervoerde, hetzelfde is als 188 keer de Titanic?

Wist je dat...
webimage-d8e9bf4e-67e...

Als alle Antwerpse deelauto gebruikers toch een eigen auto parkeren zou dat 145 km geparkeerde wagens creëren. Dat is 2 keer de Belgische kustlijn.

Wist je dat?

er dagelijks 5.000 tot 15.000 mensen gebruik maken van Velo, afhankelijk van het seizoen, het weer en de dag van de week?

Wist je dat...
fietser.png
antwerpen-heatmap-fie...


in Antwerpen 52% van de regelmatige fietsers een vrouw is? In Brussel is 36% een vrouw, in Nederland 55%. Dat wijst er onder andere op dat Antwerpen best aangenaam en veilig is om te fietsen.

Wist je dat...
grafiek-deelautos-v3.png

*Opstart veerdienst Sint-Anna in juli 2017

Zones 30 in Antwerpen (2010 tegenover 2020)

antwerpen-zone30-2009.jpg (copy)
antwerpen-zone30-2020.jpg (copy)

Antwerpen de eerste Vlaamse stad was die in al haar woonwijken zone 30 invoerde?

Wist je dat...

*Het cijfer van 2019 is een inschatting

logo-vierkant-1_teken... logo-vierkant-1_teken... (copy) logo-vierkant-1_teken... (copy) logo-vierkant-1_teken... (copy1)
logo-vierkant-1_teken... (copy2) logo-vierkant-1_teken... (copy1) logo-vierkant-1_teken... (copy1) logo-vierkant-1_teken... (copy)
logo-vierkant-1_teken... (copy3) logo-vierkant-1_teken... (copy2) logo-vierkant-1_teken... (copy2)

Bronnen

bollekesfeest.jpg (copy)
Gebruik
Auto's

Uit de cijfers van de ANPR-camera’s op de grote Antwerpse invalswegen richting stad blijkt al enkele jaren een daling van het aantal auto’s dat de stad binnenrijdt. In 2020 werd er zelfs 10% minder file genoteerd op het Antwerpse wegennetwerk dan in 2019.

Tussen 2010 en 2020 steeg de oppervlakte van zones 30 in stad Antwerpen van 15,7% naar 42,9%. Daardoor zijn bijna alle Antwerpse woonwijken een zone 30 geworden. Enkel op de grote verkeersassen mag nog sneller gereden worden.

file_1.png (copy1)
file_1.png (copy)
file_1.png

Zones 30 in Antwerpen (2010 tegenover 2020)

antwerpen-zone30-2020.jpg (copy)
antwerpen-zone30-2009.jpg (copy)

Antwerpen de eerste Vlaamse stad was die in al haar woonwijken zone 30 invoerde?

Wist je dat...
Openbaar vervoer

Reizigers verplaatsen zich steeds vaker met de trein. Ook de kleinere stations in stad Antwerpen kenden daarbij een groei. Vooral op weekdagen steeg het aantal treinreizigers, maar ook op zaterdag en zondag werd er meer met de trein gereisd.

De voorbije jaren kreeg de stad er ook extra openbaar vervoeroplossingen bij, zoals een waterbus, een fietsbus en een veer aan Sint-Anna. Die legden voornamelijk vlotte verbindingen naar de haven. Ze kenden een succes van bij de start. De coronamaatregelen in 2020 hadden erg weinig impact op het aantal passagiers van de fietsbus en waterbus.

Abonnementen De Lijn
Instappende treinpassagiers
Passagiers waterbus
Passagiers fietsbus
Passagiers veer

*Opstart veerdienst Sint-Anna in juli 2017

het aantal passagiers dat de waterbus in 2020 vervoerde, hetzelfde is als 188 keer de Titanic?

Wist je dat...

Station Antwerpen-Centraal bleef het meest populaire treinstation in 2019 met 63% van alle instappende reizigers, gevolgd door Berchem (27%) en Zuid (5%).

Aantal reizigers per station - 2019
Aantal reizigers per station - 2014
webimage-d8e9bf4e-67e...
Deelmobiliteit

Vooral deelfietsen zijn de voorbije jaren erg populair geworden in Antwerpen. Ze kenden een vroege start in 2011 met de lancering van de stadsfietsen van Velo. Nadien volgden er nog verschillende extra aanbieders van deelfietsen zonder vaste stalling. 

Elk jaar werden er miljoenen ritten met de Velo-fietsen gereden in de stad. In 2020 waren dat er meer dan 4 miljoen. Blue-bike telde in 2019 in het Antwerpse meer dan 30.000 fietsritten. Na de deelfietsen en deelauto’s, werden de eerste elektrische deelscooters gelanceerd in 2017 en elektrische deelsteps in 2018. In 2021 zal het aantal deelvoertuigen 9.000 overstijgen.

er dagelijks 5.000 tot 15.000 mensen gebruik maken van Velo, afhankelijk van het seizoen, het weer en de dag van de week?

Wist je dat...
Aantal voertuigen per categorie
logo-vierkant-1_teken... logo-vierkant-1_teken... (copy) logo-vierkant-1_teken... (copy) logo-vierkant-1_teken... (copy1)
logo-vierkant-1_teken... (copy2) logo-vierkant-1_teken... (copy1) logo-vierkant-1_teken... (copy1) logo-vierkant-1_teken... (copy)
logo-vierkant-1_teken... (copy3) logo-vierkant-1_teken... (copy2) logo-vierkant-1_teken... (copy2)
Aantal ritten per categorie

Commercieel autodelen startte op in 2005. Sinds 2017 nam het aanbod fors toe. Gebruikers vonden meer en meer hun weg naar commerciële en particuliere autodeelsystemen sinds 2019. Een hoger aanbod aan deelauto’s werd steevast gevolgd door een hoger aantal gebruikers.

Als alle Antwerpse deelauto gebruikers toch een eigen auto parkeren zou dat 145 km geparkeerde wagens creëren. Dat is 2 keer de Belgische kustlijn.

Wist je dat?

De cijfers van deelauto's van 2010 t.e.m. 2012 zijn inschattingen

Fietsers

Meer en meer verplaatsingen gebeurden met de fiets in Antwerpen, dat toonden ook de vaste fietstelpalen aan. De telpalen in de Mercatorstraat en aan de Kaaien tonen een duidelijke stijging van het aantal fietsers per maand. In 2020 passeerden langs de 13 telpalen meer dan 8 miljoen fietsers

Om alle fietsers een plaats te geven in de stad, investeerde stad Antwerpen fors in de aanleg en onderlinge verbinding van fietspaden. In 2020 telde de stad 648 kilometer fietspaden. Ter vergelijking: Amsterdam telde 736 kilometer fietspaden in 2019. De heatmaps tonen onder andere toenemend fietsverkeer op de fietsostrades. 

fietser.png

*Het cijfer van 2019 is een inschatting

Meest gereden fietsroutes in Antwerpen
antwerpen-heatmap-fie...


in Antwerpen 52% van de regelmatige fietsers een vrouw is? In Brussel is 36% een vrouw, in Nederland 55%. Dat wijst er onder andere op dat Antwerpen best aangenaam en veilig is om te fietsen.

Wist je dat...
Voetgangers

Antwerpen bracht in 2020 zo’n 714 kilometer trage wegen in kaart. Daar is gemotoriseerd verkeer niet welkom en kunnen zachte weggebruikers in alle veiligheid wandelen of fietsen. Zo telde de stad in 2020 onder andere 42 kilometer voetgangerszones en aanvullend nog eens 48 kilometer woonerven.

Antwerpenaren gingen door corona meer dan ooit wandelen in hun vrije tijd. Het aandeel wandelen in de modal split (de onderlinge verhouding tussen de vervoerswijzen) steeg daardoor tot boven de 10% bij vrije tijd.