Bronnen

Aantal inwoners

Gemiddeld aantal kilometer file op de Ring

Om onder andere zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats te vermijden, investeert de stad fors in buurtparkings, publieke parkings, park-and-rides en ondergrondse parkings bij nieuwbouwprojecten. Zo komt er meer ruimte op straat vrij voor wandelen, fietsen en deelmobiliteit. 

Op de publieke parkeerplaatsen zijn er steeds meer laadpunten voor elektrische wagens. De stad berekent dit in ‘laadequivalenten’. Daarbij tellen snelladers voor 10 laadequivalenten en standaard laadpalen voor 2. In 2020 telt de stad 450 laadequivalenten

Beperkt parkeren is de afgelopen jaren uitgebreid naar nieuwe en grotere zones om de straten leefbaar te houden voor alle Antwerpenaren. In 2013 was 14,1% van de stad betalend parkeren of blauwe zone, in 2020 steeg dat naar 23,3%.

Aantal jobs

Parkeerplaatsen in buurtparkings

*Cijfers 2012 is bij benadering

Ingeschreven personenwagens

Totaal aantal deelmobiliteits-
voertuigen

Elektrische laadequivalenten

Gemiddeld aantal instappende treinreizigers op weekdagen

*Het cijfer van 2019 is een inschatting

Parkeren
Context
Kerncijfers

Stad Antwerpen zette de voorbije jaren hard in op de transformatie van mobiliteit in de stad. Uit mobiliteitsdata van de afgelopen 10 jaar blijkt duidelijk dat die aanpak vruchten afwerpt. Monitoring en evaluatie zijn daarbij van cruciaal belang. De komende jaren wil de stad blijven inzetten op een datagestuurde mobiliteitsaanpak.

In dit rapport komen de belangrijkste mobiliteitscijfers van de voorbije 10 jaar aan bod. In die periode deden zich een aantal belangrijke verschuivingen voor die elk hun gevolgen hadden voor de mobiliteit in de stad. Daarbij speelden een aantal factoren op elkaar in, die elkaar onderling versterkten: een demografische groei, technologische vooruitgang, grote investeringen in mobiliteitsinfrastructuur, gewijzigde voorkeuren richting deeleconomie en deelmobiliteit in het bijzonder, een bewustwording rond fileproblematiek en het klimaat, nieuwe overlegstructuren tussen burgers en overheden en zelfs een pandemie.

Samen met burgers, partners, lokale overheden, stakeholders en bedrijven werkt Antwerpen aan een bereikbare stad, met leefbare straten op mensenmaat. Technologie speelt daarin een grote rol. Een brede waaier van vervoersmogelijkheden, aangeboden op een laagdrempelige manier, helpt gebruikers om een bewuste en beredeneerde keuze te maken.

Tegelijk kunnen mobiliteitsdata de stad helpen om de mobiliteit in nog betere, efficiëntere banen te leiden. De technologische innovaties gaan steeds sneller, en zullen zich doorzetten. Door te leren uit het verleden maakt Antwerpen zich klaar voor de toekomst.

Tegen 2030 zal Antwerpen ongeveer 558.000 inwoners tellen. Dat is een groei van zo’n 28.000 inwoners ten opzichte van 2019 en van ongeveer 65.000 inwoners ten opzichte van 2010. De voorzieningen in de stad zullen mee moeten groeien en evolueren met de inwoners, ook op het vlak van mobiliteit. Daarom is het interessant om na te gaan hoe de mobiliteit in de afgelopen 10 jaar evolueerde. Welke trends zijn al ingezet? En waar moet er nog extra aan de kar getrokken worden?

Steeds meer inwoners, bezoekers en werknemers in Antwerpen kozen de afgelopen jaren al voor de fiets, het openbaar vervoer of een combinatie van vervoersmiddelen. De stad Antwerpen zette de voorbije jaren ook stevig in op een groter aanbod aan elektrische deelsteps, -fietsen, -scooters en -wagens. Bovendien maakte de stad het voor gebruikers makkelijker om de meest geschikte manieren te kiezen om zich te verplaatsen en die onderling te combineren.

De uitbraak van het coronavirus schudde in 2020 de mobiliteit in Antwerpen door elkaar. De gemiddelde filelengte op de Ring halveerde in dat jaar door onder andere het vele thuiswerk. Of dit een tijdelijk verschijnsel was of het begin van een duurzame trend, zullen de komende jaren uitwijzen.

Inleiding

Totaal aantal voorbijgereden fietsers (Mercatorstraat en Kaaien)

Parkeerzones 2013

Parkeerzones 2020

meer fietsers geteld 2020 tegenover 2015

8%
5%
-53%
21%

meer inwoners 2019 tegenover 2010

extra deelmobiliteitsvoertuigen 2020 tegenover 2010

27%

gemiddelde filelengte 2020 tegenover 2019

7.005
+50%

werknemers verwacht na corona minstens 1 keer per week thuis te blijven werken

meer jobs 2019 tegenover 2010

meer instappende treinreizigers 2019 tegenover 2014

Bronnen

Parkeerzones 2020

*Cijfers 2012 is bij benadering

Totaal aantal voorbijgereden fietsers (Mercatorstraat en Kaaien)

*Cijfers 2020 nog niet beschikbaar

*Cijfers 2020 nog niet beschikbaar

Totaal aantal deelmobiliteits-
voertuigen

Gemiddeld aantal instappende treinreizigers op weekdagen

Ingeschreven personenwagens

Gemiddeld aantal kilometer file op de Ring

Aantal jobs

*Cijfers 2020 nog niet beschikbaar

Aantal inwoners

Tegen 2030 zal Antwerpen ongeveer 558.000 inwoners tellen. Dat is een groei van zo’n 28.000 inwoners ten opzichte van 2019 en van ongeveer 65.000 inwoners ten opzichte van 2010. De voorzieningen in de stad zullen mee moeten groeien en evolueren met de inwoners, ook op het vlak van mobiliteit. Daarom is het interessant om na te gaan hoe de mobiliteit in de afgelopen 10 jaar evolueerde. Welke trends zijn al ingezet? En waar moet er nog extra aan de kar getrokken worden?

Steeds meer inwoners, bezoekers en werknemers in Antwerpen kozen de afgelopen jaren al voor de fiets, het openbaar vervoer of een combinatie van vervoersmiddelen. De stad Antwerpen zette de voorbije jaren ook stevig in op een groter aanbod aan elektrische deelsteps, -fietsen, -scooters en -wagens. Bovendien maakte de stad het voor gebruikers makkelijker om de meest geschikte manieren te kiezen om zich te verplaatsen en die onderling te combineren.

De uitbraak van het coronavirus schudde in 2020 de mobiliteit in Antwerpen door elkaar. De gemiddelde filelengte op de Ring halveerde in dat jaar door onder andere het vele thuiswerk. Of dit een tijdelijk verschijnsel was of het begin van een duurzame trend, zullen de komende jaren uitwijzen.

Kerncijfers
Inleiding

Stad Antwerpen zette de voorbije jaren hard in op de transformatie van mobiliteit in de stad. Uit mobiliteitsdata van de afgelopen 10 jaar blijkt duidelijk dat die aanpak vruchten afwerpt. Monitoring en evaluatie zijn daarbij van cruciaal belang. De komende jaren wil de stad blijven inzetten op een datagestuurde mobiliteitsaanpak.

In dit rapport komen de belangrijkste mobiliteitscijfers van de voorbije 10 jaar aan bod. In die periode deden zich een aantal belangrijke verschuivingen voor die elk hun gevolgen hadden voor de mobiliteit in de stad. Daarbij speelden een aantal factoren op elkaar in, die elkaar onderling versterkten: een demografische groei, technologische vooruitgang, grote investeringen in mobiliteitsinfrastructuur, gewijzigde voorkeuren richting deeleconomie en deelmobiliteit in het bijzonder, een bewustwording rond fileproblematiek en het klimaat, nieuwe overlegstructuren tussen burgers en overheden en zelfs een pandemie.

Samen met burgers, partners, lokale overheden, stakeholders en bedrijven werkt Antwerpen aan een bereikbare stad, met leefbare straten op mensenmaat. Technologie speelt daarin een grote rol. Een brede waaier van vervoersmogelijkheden, aangeboden op een laagdrempelige manier, helpt gebruikers om een bewuste en beredeneerde keuze te maken.

Tegelijk kunnen mobiliteitsdata de stad helpen om de mobiliteit in nog betere, efficiëntere banen te leiden. De technologische innovaties gaan steeds sneller, en zullen zich doorzetten. Door te leren uit het verleden maakt Antwerpen zich klaar voor de toekomst.

Context

*Het cijfer van 2019 is een inschatting

8%

Parkeerzones 2013

+50%

Beperkt parkeren is de afgelopen jaren uitgebreid naar nieuwe en grotere zones om de straten leefbaar te houden voor alle Antwerpenaren. In 2013 was 14,1% van de stad betalend parkeren of blauwe zone, in 2020 steeg dat naar 23,3%.

Elektrische laadequivalenten

Parkeerplaatsen in buurtparkings

Om onder andere zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats te vermijden, investeert de stad fors in buurtparkings, publieke parkings, park-and-rides en ondergrondse parkings bij nieuwbouwprojecten. Zo komt er meer ruimte op straat vrij voor wandelen, fietsen en deelmobiliteit. 

Op de publieke parkeerplaatsen zijn er steeds meer laadpunten voor elektrische wagens. De stad berekent dit in ‘laadequivalenten’. Daarbij tellen snelladers voor 10 laadequivalenten en standaard laadpalen voor 2. In 2020 telt de stad 450 laadequivalenten

Parkeren

werknemers verwacht na corona minstens 1 keer per week thuis te blijven werken

meer inwoners 2019 tegenover 2010

meer fietsers geteld 2020 tegenover 2015

27%

gemiddelde filelengte 2020 tegenover 2019

-53%

extra deelmobiliteitsvoertuigen 2020 tegenover 2010

7.005
5%

meer jobs 2019 tegenover 2010

21%

meer instappende treinreizigers 2019 tegenover 2014