Bronnen

anders of niet verplaatst

Afstand versus vervoersmiddel in de stad (2020)

In de vrije tijd
Naar school
Antwerpse werknemers die wonen in en buiten de stad
Naar het werk
Regelmatig OV-gebruik
Modal split bewoners

In 2020 nam 45% van de Antwerpse werknemers de auto om naar zijn werkplek te gaan die op een afstand ligt van minder dan 7,5 km. Van de Antwerpse bewoners gebruikte nog slechts 38% de auto voor woon-werkverkeer van minder dan 7,5 km. Tegelijk verkozen meer werknemers de fiets: niet alleen voor trajecten van minder dan 5 km, maar ook voor langere trajecten.

Afstand versus vervoersmiddel

De stad Antwerpen houdt verschillende onderzoeken om verplaatsingsgedrag te meten. Uit de bewonersenquête blijkt dat het gebruik van auto voor woon-werkverplaatsingen met 15,6% is gedaald tussen 2010 en 2020 (van 51% naar 35,4%). Het fietsgebruik is dan weer gestegen met 8,8 % (van 21,1% naar 29,9%). Het gebruik van openbaar vervoer kende een daling van 18,6% naar 9,1%. In 2020 verplaatste 21,4% van de Antwerpenaren zich niet op regelmatige basis naar het werk. Een forse toename van 16,4% ten opzichte van 2010.

In het verplaatsingsgedrag van de bewoners voor vrije tijd wint de fiets het de laatste jaren van de auto met 40,8% fietsers tegenover 28,8% autobestuurders in 2020. Voor woon-schoolverkeer bij bewoners blijven de cijfers meer stabiel tussen 2010 en 2019, in het voordeel van duurzame oplossingen: met 36,8% fietsgebruik, 22,7% openbaar vervoer en 10,7% autogebruik het afgelopen jaar. Ook hier was de invloed van corona in 2020 onmiskenbaar met 22,4% scholieren die thuis leerden.

Effect
Regelmatig autogebruik
Regelmatig fietsgebruik

Afstand versus vervoersmiddel in de stad (2019)

Regelmatig OV-gebruik
Regelmatig autogebruik
Antwerpenaren die werken in en buiten de stad
Regelmatig fietsgebruik

Bronnen

anders of niet verplaatst

Afstand versus vervoersmiddel in de stad (2020)

Antwerpse werknemers die wonen in en buiten de stad

In 2020 nam 45% van de Antwerpse werknemers de auto om naar zijn werkplek te gaan die op een afstand ligt van minder dan 7,5 km. Van de Antwerpse bewoners gebruikte nog slechts 38% de auto voor woon-werkverkeer van minder dan 7,5 km. Tegelijk verkozen meer werknemers de fiets: niet alleen voor trajecten van minder dan 5 km, maar ook voor langere trajecten.

Afstand versus vervoersmiddel
In de vrije tijd
Naar school

anders of niet verplaatst

anders of niet verplaatst

Naar het werk

De stad Antwerpen houdt verschillende onderzoeken om verplaatsingsgedrag te meten. Uit de bewonersenquête blijkt dat het gebruik van auto voor woon-werkverplaatsingen met 15,6% is gedaald tussen 2010 en 2020 (van 51% naar 35,4%). Het fietsgebruik is dan weer gestegen met 8,8 % (van 21,1% naar 29,9%). Het gebruik van openbaar vervoer kende een daling van 18,6% naar 9,1%. In 2020 verplaatste 21,4% van de Antwerpenaren zich niet op regelmatige basis naar het werk. Een forse toename van 16,4% ten opzichte van 2010.

In het verplaatsingsgedrag van de bewoners voor vrije tijd wint de fiets het de laatste jaren van de auto met 40,8% fietsers tegenover 28,8% autobestuurders in 2020. Voor woon-schoolverkeer bij bewoners blijven de cijfers meer stabiel tussen 2010 en 2019, in het voordeel van duurzame oplossingen: met 36,8% fietsgebruik, 22,7% openbaar vervoer en 10,7% autogebruik het afgelopen jaar. Ook hier was de invloed van corona in 2020 onmiskenbaar met 22,4% scholieren die thuis leerden.

Modal split bewoners
Effect

Afstand versus vervoersmiddel in de stad (2019)

Regelmatig fietsgebruik
Regelmatig OV-gebruik
Regelmatig autogebruik
Antwerpenaren die werken in en buiten de stad
Regelmatig fietsgebruik
Regelmatig OV-gebruik
Regelmatig autogebruik